top of page

Общи условия

Общи условия за ползване, GDPR, Политика за "Бисквитки"

Защита на лични данни:

От  25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ", отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите по покупко продажба на предлаганите в сайта "esavenue.com" стоки, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Администратор на лични данни:

Име: ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ :835008737

Седалище и адрес на управление: гр. Търговище 7700, ул. НИКОЛА СИМОВ No 4, вх. Г, ет. 2, ап. 4

E-mail: esavenue@mail.bg

Телефон: 0898444899

Надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Събиране, обработка и съхранение на данни

Чл. 1. (1) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" (esavenue.com) събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на една добра услуга за по-лесно предлагане и позициониране на стоките, представени в официалния сайт на фирмата – "esavenue.com", както и във всички социални мрежи, в които фирмата има регистрация.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" събира и обработва Вашите лични данни с цел:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при ползване на уеб сайта на ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" – "esavenue.com"

 • регистрация за участие в промиции организира ни от esavenue.com с маркетингови цели

 • счетоводни цели;

 • статистически цели;

 • защита на информационната сигурност;

 • изпращане на актуални информационни и промоциални съобщения чрез имейл, телефонен номер (включващ текстови съобщения през комуникационни приложения като ВИБЕР, Уатсапп и др.)

 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

 • предоставяне на клиентска услуга като проследяване на направена поръчка по телефона или чрез имейл; както и направа на бърза поръчка по телефон.

(2) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ", спазва следните процедури по безопасно обработване на лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове лични данни

Чл. 3. (1) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на поръчка за покупка на стоки произведени или внесени от ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ", регистрация на адрес за доставка и комуникация.

 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е навременното информиране на клиента за статуса на направена от него поръчка и/или запезен продукт в клиентския му профил, евентуално изчерпване на запазена стока, актуална наличност на любими продутки.

 • Информация за предстоящи промоции, намаления и събития.

 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

  (2) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес за доставка – може да са няколко)

 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; За осъществане на направена поръчка и изпращането й. Правилна кореспонденция с клиента

 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на стока, между ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" (esavenue.com) и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 • Други данни, които ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил в "esavenue.com" ползва услугите за събиране на данни от Гугул и тяхното статистическо обработване за използвания IP адрес, бисквитки и клиентско поведение; При поява на казус за връщане на стока и съответната сума към клиента се налага събиране на лична данни – Ибан на лична банкова сметка за кредитен превод.

 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

 • Основания за обработка на данните:

 • Обработването се налага с цел подобряване на предлаганата услуга и застраховка при евентуални недоброжелателни практики от страна на клиента

 

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

(4) Личните данни са събрани от ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" от лицата, за които се отнасят.

 

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение

Чл. 4. (1) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" или друго.

(3) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване за обработване

Чл. 5. (1) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ".

Право на изтриване

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ";

 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане писмено, изпратено до ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ", както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ", като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ".

(4) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" имат преимущество пред Вашите интереси.

 • Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ", с искане по имейл.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ", които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Права при нарушение на сигурността

Чл. 14. (1) Ако ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят лични данни

Чл. 15. При изпращане на пратка с услуга Наложен платеж или предплатена стока чрез куриерска фирма, имаща договор с ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ". Се предоставят личните Ви данни с цел правилна доставка на поръчана стока.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 19(1). Когато възлагате на ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за бисквитки

Сайтът на ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане, за активация на тестов магазин при услугата Shopiko и др.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране. За повече информация, моля посетете http://www.aboutads.info/choices/ или https://youronlinechoices.eu/.

 

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Мерки за сигурност

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" полага всички усилия за всекидневно подобряване на предлагана услуга и предоставяне на една сигурна онлайн среда за свойте клиенти. Нашите онлайн магазини и сайтова с задължително с HTTPS което е спирачка за хакерски атака още в самото начало.

Общи условия

1. Уебсайтът "esavenue.com", е интернет магазин, собственост на фирма ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ".

2. На уебсайта се предлагат продукти, които фирма ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" внася, разпространява или продукти собствено производство.

3. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ".

4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

5. ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

Поръчка и покупка

1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, снимка, описание и цена.

2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не включва цена за доставка.

3. При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

4. Извършването на покупка става от поръчка и минава през два етапа:

а. Изписване на желаната бройка в полето за бройка и кликване върху бутона с графичен знак количка. Тази операция води до промяна на стойността в полето за брой, което означава, че продуктите са добавени в потребителската кошница на клиента. Тя може да бъде видяна от дясната страна на страницата.

б. Кликване върху бутона "Купувам" и попълване данните за доставка.

5. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ" се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата.

6. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

7. Чрез натискане на бутона "Купувам", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и ЕТ "АНТЕЙ - АТАНАС АТАНАСОВ", съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

8. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bottom of page